Traffic violation

Avis offence system in Budějovice

  • Traffic violation system for the control of vehicles in transit
  • Automatically reads licence plate of passing vehicles
  • An overview camera permits monitoring of the surroundings of the given zone

Systém pro detekci nedovoleného průjezdu AVIS je naším produktem pro jednoduché a efektivní sledování vozidel projíždějících v nedovolených a zakázaných zónách, případně v zónách s omezenou dobou stání či parkování nebo samotného průjezdu.

Avis offence system in Budějovice