CROSS dodává systémy pro předselekci přetížených vozidel v Ugandě

Naší nejnovější realizací jsou systémy WIM pro předselekci přetížených vozidel v Ugandě. Díky přesnému vysokorychlostnímu vážení pomáháme šetřit vozovky a odklánět přetížená vozidla na kontrolní váhy v okolí měst Magamaga, Luwero a Mbarara.

CROSS dodává systémy pro předselekci přetížených vozidel v Ugandě

Správou silnic je v Ugandě pověřena Uganda National Roads Authority (UNRA). Jejím hlavním úkolem je nejen rekonstrukce silniční a dálniční sítě na celém území Ugandy, ale také modernizace dopravy. Součástí projektů modernizace je mimo jiné i vážení za jízdy. Pro nejnovější projekt UNRA v oblastech frekventovaných silnic v okolí měst Magamaga, Luwero a Mbarara jsme vyrobili a dodali výkonná zařízení pro vysokorychlostní vážení za jízdy. Jejich součástí je i systém pro odklon vozidel na kontrolní stanoviště.

Na vybraná stanoviště budeme v brzkých měsících instalovat 3 vysokorychlostní systémy WIM. Součástí projektu je výroba, doprava instalace i testování celého systému zahrnujícího senzory a zařízení pro komplexní vážení a měření za jízdy: 3D monitoring vozidel, vážení za jízdy, detekce dvojmontáží, kamery pro rozpoznávání registračních značek vozidel a další systémy. Díky nim je možné snadno a s vysokou přesností detekovat přetížená vozidla, identifikovat je na základě registrační značky a odklonit je na vážní stanoviště.

Cílem projektu je snížit zátěž frekventovaných vozovek a postarat se o delší životnost silnic v městských oblastech.