Pomůžeme vám vážit vozidla za jízdy

CrossWIM Předselekce pomáhá přesněji klasifikovat dopravu a váží s přesností na ±7%. Na základě online systému Watchdesk můžete řešit přestupky odkloněním přetížených vozidel. Kontrolní vážení probíhá na místě na statických nebo přejezdových vahách.

 • Přesnost ±7%
 • Pokrytí až 12 jízdních pruhů
 • Vážení s přesností typicky ±7 %
 • Měření rychlosti, počtu náprav, délky vozidla, rozvoru a hmotností na nápravy
 • Uživatelsky definovatelná klasifikace vozidel
 • Dvě indukční smyčky na jízdní pruh
 • Jedna řada vážicích senzorů na jízdní pruh
 • Pokrytí až 12 jízdních pruhů

CROSSWIM Software

Software pro správu a monitoring

Díky webové aplikaci s modulem Watchdesk si můžete snadno v reálném čase zobrazit projíždějící vozidla. U každého z nich uvidíte počet náprav, kolové hmotnosti nebo kolové rychlosti. Výstupy lehce exportujete do CSV nebo PDF. 

Specifikace

 • Identifikace vozidel překračující povolené hodnoty
 • Uživatelsky definovatelná pravidla pro přestupky
 • Vizuální a zvuková signalizace přestupku
 • Stastistický pohled na dopravní proud
 • Možnost vyhledání vozidel podle různých parametrů
 • Přehledné webové rozhraní umožňující kompletní správu a monitoring zařízení
 • API pro integraci dat
 • Rozpoznání RZ v reálném čase
Ozvěte se nám

Řídicí jednotka CROSSWIM

HARDWARE PRO SBĚR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT

Tato technologie byla vyvinuta s důrazem na přesnost, spolehlivost a jednoduchost. Je vhodná pro instalaci v jednom jízdním pruhu, tak pro silnice víceproudé s hustým provozem.

Specifikace

 • Otevřený systém pro různé WIM senzory
 • Kompatibilní s komponenty třetích stran 
 • Lze plně adaptovat na konkrétní podmínky a dopravní situaci
 • Možnost definice vlastních kategorií podle konkrétních potřeb a požadavků
 • Vážení až ve 12 pruzích
Ozvěte se nám

Typické příslušenství pro CROSSWIM

Senzory, informační tabule, kamery a další doplňky

Rozpoznávání registračních značek, senzory pro měření rozměrů vozidel, proměnné informační tabule a přehledové kamery pro nejpřesnější data. 

Příslušenství

 • Rozpoznávání registračních značek: v reálném čase rozpozná registrační značku. 
 • Senzory pro měření rozměrů vozidel: 3D měření výšky, šířky a délky vozidla. Senzor lze využít i pro přesnější měření rychlosti a klasifikaci vozidel. 
 • Proměnné informační tabule: proměnné tabule mohou zobrazit značku vozidla spolu s údaji o rychlosti nebo přetížení a případně odklonit  přetížená vozidla. 
 • Přehledové kamery: přehledové kamery zachycují fotky nebo live-stream video.
Ozvěte se nám