Účast společnosti CROSS Zlín, a.s. na veletrzích a výstavách v zahraničí 2019-2020

Účast společnosti CROSS Zlín, a.s. na veletrzích a výstavách v zahraničí 2019-2020

program MARKETING, Výzva III

Reg. č. projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013909

Název projektu Účast společnosti CROSS Zlín, a.s. na veletrzích a výstavách v zahraničí 2019-2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cílem projektu je prostřednictvím účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí posílit postavení společnosti na významných zahraničních trzích a zvýšit využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.