GDPR

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zástupcům zákazníků a obchodních partnerů společnosti CROSS Zlín, a.s.

Správce:

Společnost CROSS Zlín, a.s., se sídlem Hasičská 397, 763 02, Zlín – Louky.

Účely zpracování údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

  • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
  • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb;
  • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
  • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;
  • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
  • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

Zpracovávané údaje:

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

  • Identifikační údaje: jméno a příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.
  • Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.

Příjemce:

Pro zasílání obchodních sdělení využíváme služby společnosti SmartSelling, a.s., Netroufalky 797/5, Brno.

Zpracování osobních údajů mohou pro společnost CROSS Zlín provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Poznámka:

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.