Parkovací systémy

CrossPark systém v office centru Vlněna

  • CrossPark systém
  • 1 x PT, 5 x LT, 6 x AZN, 5 x MKS, 6 x kamera LPR
  • Včetně RFID a Interkomu

Brno je jednou z předních evropských business-smart destinací. Vlněna je nejen největší office centrum v Brně, ale i novou samostatnou městskou čtvrtí rušných obchodů, cyklostezek, travnatých zahrad a zrekonstruovaného Bochnerova paláce. CROSS Zlín zde postupně během rekonstrukce areálu dodával ve třech etapách CrossPark systém. Konkrétně se jednalo o 3 systémy vjezdů a výjezdů do podzemních garáží (1 x PT, 5 x LT, 6 x AZN, 5 x MKS, 6 x kamera LPR, RFID, Intercom).


Naše parkovací systémy, které fungují naprosto precizně, jsou nainstalované u vjezdu do budov AB + CDE + FGH. Jsme pyšní, že se naše firma mohla podílet na vzniku největšího kancelářského parku v jihomoravské metropoli. 
 

CrossPark systém v office centru Vlněna