Parkovací systémy

Navigační systémy v dánském Ribe

  • Navigační systémy
  • 78 městských navigačních LED tabulí
  • Prvky umožňující LTE komunikaci zařízení s centrálním dohledovým systémem

Města, která se potýkají s hustou dopravou v centru i v jeho přilehlém okolí, často přemýšlí, jak podpořit cestování městskou hromadnou dopravou, odlehčit parkování v centru města a umožnit snadnější parkování na periferiích. Součástí dodávky, realizované v letech 2018 – 2019, byla implementace centrálního dohledového systému  pro městské operátory, 78 městských navigačních LED tabulí s informací o počtu volných míst na dané lokalitě a detekční technologie pro počítání obsazenosti parkoviště na 16 lokalitách kombinující smyčkové detektory, bezdrátové magnetické sensory a kamerovou detekci. Dodané řešení obsahuje i komunikační prvky umožňující LTE komunikaci zařízení s centrálním dohledovým systémem. Tyto prvky byly instalovány na každé lokalitě a v každé navigační LED ceduli.

Navigační systémy v dánském Ribe