ÚČAST SPOLEČNOSTI CROSS ZLÍN, A.S. NA VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ 2019-2022

ÚČAST SPOLEČNOSTI CROSS ZLÍN, A.S. NA VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ 2019-2022

Program MARKETING, Výzva IV

Reg. č. projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0017853

Název projektu: Účast společnosti CROSS Zlín, a.s. na veletrzích a výstavách v zahraničí 2019-2022

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cílem projektu je prostřednictvím účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí posílit postavení společnosti na významných zahraničních trzích a zvýšit využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.