Systém vážení vozidel za jízdy ve městě Marsa, Malta

Modulární systémy weigh-in-motion (WIM) vám pomůžou vážit vozidla za jízdy, měřit a vyhodnocovat dopravu. Výrazně prodlužují životnost silnic, chrání je před poškozením přetíženými vozidly a pomáhají zvyšovat bezpečnost dopravy.

Systém vážení vozidel za jízdy ve městě Marsa, Malta

Můžeme se pochlubit další významnou instalací systémů vážení za jízdy, tentokrát na Maltě.

V současné době náš kolega instaluje systémy pro 4 a 5 jízdních pruhů ve variantě pro předselekci. Ta je určena pro přesnější měření dopravy, pro vážení vozidel a jejich předvýběr pro řešení přestupků s přesností vážení +/-5 %. Instalaci tvoří na každém jízdním pruhu dvě indukční smyčky, dvě řady QUARTZ senzorů a diagonální senzory pro detekci dvojmontáže a šířky nápravy. Dále se měří rychlost, počet náprav, délka vozidla, rozvor a hmotnost na nápravách.

Tento projekt je na Maltě ojedinělý a primárním cílem je seznámit se s vážicími systémy. 4 jízdní pruhy jsou již osazeny smyčkami a senzory, druhý směr se instaluje nyní. Poté bude následovat oživení a kalibrace. Vzhledem k současné pandemické situaci jsou naši vývojáři nuceni pracovat s Maltou vzdáleně.