Systém vážení vozidel za jízdy v Hong Kongu

Vysokorychlostní vážicí systém opět opustil hranice EU. Přípravný projekt, který byl poměrně náročný na čas, byl nakonec realizován v Hong Kongu, který je známý svými povětrnostními podmínkami.

Systém vážení vozidel za jízdy v Hong Kongu

Město Hong Kong není jen jedním z nejhustěji osídlených míst na světě, ale je i důležitým ekonomickým, a obchodním centrem.

Instalace byla realizována loni na podzim. Šestipruhový systém HSWIM splňuje náročná kritéria a zajišťuje přesné výsledky měření. Instalace byla realizována ve spolupráci s místním zkušeným partnerem Win Promise Ltd pod pečlivým dohledem odborníků z CROSSu.

Tato instalace se řadí mezi jednu z nejsložitějších kvůli častým změnám počasí, které přináší tajfuny. S náročnými podmínkami jsme se popasovali a systém byl úspěšně nainstalován a nyní funguje spolehlivě.

Řešení bylo instalováno pro měření všech vozidel se zaměřením na přetížená nákladní vozidla s cílem prodloužit životnost mostů a zvýšila bezpečnost silničního provozu.

Integrace dalších senzorů/detektorů posouvá řešení CrossWIM na další úroveň měření a detekce.

V neposlední řadě je třeba zmínit další plánované kroky, které budou směřovat k dodání více dopravních technologií od CROSS, včetně platformy centrálního řízení chytrého města, díky které je možné nastavovat kooperativní funkcionality jednotlivých technologií díky přednastaveným pravidlům.