PROVEDENÍ TYPOVÝCH ZKOUŠEK PRO PRODUKTY OPTIWIM, 2DROAD A METSALT

PROVEDENÍ TYPOVÝCH ZKOUŠEK PRO PRODUKTY OPTIWIM, 2DROAD A METSALT

INOVAČNÍ VOUCHERY, výzva IV, Reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018749

PROVEDENÍ TYPOVÝCH ZKOUŠEK PRO PRODUKTY OPTIWIM, 2DROAD A METSALT

je spolufinancován Evropskou unií z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceshopnost, dotační titul Program Inovační vouchery, Výzva IV.

Předmětem projektu je provedení typových zkoušek tří zařízení, jež CROSS Zlín, a.s. připravuje k uvedení na český trh. Konkrétně se v rámci projektu jedná o testy pro uvedená zařízení dle norem ČSN a to pro produkt OptiWIM, 2DRoad a MetSalt.