Prohlášení o zemětřesení v Izmiru

CROSS Zlín, a.s. ve spolupráci s AŽD Praha vybudovali mezi lety 2014 až 2017 Dopravně řídicí centrálu v Izmiru (tzv. IZUM) jako součást projektu Inteligentní dopravní systém.

Prohlášení o zemětřesení v Izmiru

Dvoupodlažní budova rozléhající se na ploše 1 500 metrů čtverečních, a to na kopci nad Izmirem, měla také sloužit jako Koordinační centrum pro katastrofy - účel, který nyní musí plnit jako odezvu na zemětřesení v Izmiru. IZUM byl vystavěn tak, aby odolal nejtěžším zemětřesením, a jako takový přežil zcela nedotčen. Tlumiče zemětřesení byly použity pro všechna kritická zařízení, jako jsou servery a 24-panelová video stěna 70” DLP dodávaná společností Delta Electronics.

Přejeme Izmiru rychlé uzdravení a jeho obyvatelům rychlý návrat do svých domovů. Jsme velmi zarmouceni událostmi v Izmiru, ale jsme hrdí na to, že jsme předali k dispozici budovu a systém, které nyní pomáhají při takovéto katastrofě.