Modernizace meteostanic a doplnění sčítačů dopravy na D1

Modernizace meteostanic a doplnění sčítačů dopravy na D1

Nejvytíženější česká dálnice v úseku 20. až 180. km prošla v minulých letech rozsáhlou modernizací. Součástí komplexního řešení bylo také doplnění nových silničních meteostanic a obnova všech stávajících meteostanic, které byly na D1 v minulosti instalovány. Stanice jsme osadili nejnovějšími senzory, které monitorují teplotu a stav vozovky, teplotu a vlhkost vzduchu, intenzitu a druh srážek, směr a rychlost větru a dohlednost. Spolu s přehledovými kamerami slouží meteostanice k monitoringu stavu vozovky. Nasbíraná a zpracovaná data využívá Ředitelství silnic a dálnic k efektivní zimní údržbě komunikací nebo ke včasnému varování řidičů pomocí zpráv na proměnném dopravním značení. Na D1 jsme také rozšířili počet sčítačů dopravy. Sčítače CrossCount umístěné ve vybraných SOS hláskách prostřednictvím indukčních smyček zpracovávají dopravní data. Takto získané informace o intenzitě provozu využívá ŘSD ČR ke statistickým účelům.