ITS projekty v Bulharsku děláme již 5 let

Bulharsko je krásná země na jihovýchodě Evropy s velmi rušnou historií, přístupem k moři i vysokými horami, s nespočtem kulturních památek a netušenými možnostmi. S rozvojem ekonomiky a turismu investuje tato země již řadu let nemalé prostředky do rozvoje dopravní sítě, především pak do výstavby silnic a dálnic. Nejdelší současná dálnice s názvem Trakija ze Sofie do Burgasu v dálce 360 km je v provozu od roku 2013, další významné dálniční úseky, např. na dálnicích Chemus (Sofie - Varna) nebo Struma (Sofie – Řecko) se budují.

ITS projekty v Bulharsku děláme již 5 let

Jsme hrdí na to, že jsme již více než 5 let součástí těchto projektů. Naše technologie sčítání dopravy pokrývají všechny silnice I. třídy, rychlostní komunikace a dálnice. Jednotky CrossCount vybavené indukčními smyčkami a ANPR kamerami aktuálně měří dopravu na 200 stanicích. Od základu jsme také postavili síť silničních meteostanic na technologii CrossMet, která se nadále rozrůstá. A dodali jsme i nejmodernější systémy vážení vozidel za jízdy. V současné době se podílíme na propojení jednotlivých telematických systémů do řídicích center, kterých na jednotlivých dálnicích vzniká hned několik, pro jejich jednotný monitoring, správu a řízení.

Nejen na dálnicích, ale i ve městech lze potkat technologie CROSS. Doprava v hlavním městě Sofii s 1,5 mil. obyvateli je řízena nejmodernějšími řadiči světelné signalizace CROSS RS 4 a centrálou eDaptiva. K postupné obnově systémů světelné signalizace dochází od roku 2015 a v současné době je tímto způsobem zmodernizováno více než 250 křižovatek. Nejen milionová města chtějí jít s dobou a tak se do kategorie chytrých měst hlásí i ta menší. Platforma pro chytrá města Invipo od naší sesterské společnosti Incinity spadající do holdingu CROSS pomáhá nejen s řízením dopravy například v městech Targoviště nebo Vraca.

Bulharsko je atraktivní země a snad i s přispěním chytrých technologií CROSS pro silniční dopravu bude ještě atraktivnější.