INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY CHYTRÝCH MĚST

INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY CHYTRÝCH MĚST

APLIKACE, výzva VIII., registrační číslo projektuCZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023995/

INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY CHYTRÝCH MĚST

Je spolufinancován Evropskou unií z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceshopnost.

Cílem projektu je vyvinout komplexní systém řízení dopravy na křižovatkách, který bude pokrývat veškeré požadavky na jejich instalaci a zprovoznění řízení. Bude kladen vysoký důraz na modularitu celého systému tak, aby jednotlivé složky mohly fungovat samostatně, ale i jako ucelený systém nabízející provozovateli (městu) vysoký standard pro řízení dopravy a otevřenost systému pro integraci dodatečných částí.