Vážení za jízdy

Systém vážení vozidel za jízdy ve městě Marsa, Malta

  • 4+5 jízdních pruhů
  • předselekce s přesností +/-5%
  • detekce dvojmontáže a šířky nápravy

Můžeme se pochlubit další významnou instalací systémů vážení za jízdy, tentokrát na Maltě.

V současné době náš tým specialistů instaluje systémy pro 4 a 5 jízdních pruhů ve variantě pro předselekci. Ta je určena pro přesnější měření dopravy, pro vážení vozidel a jejich předvýběr pro řešení přestupků s přesností vážení +/-5 %. Instalaci tvoří na každém jízdním pruhu dvě indukční smyčky, dvě řady QUARTZ senzorů a diagonální senzory pro detekci dvojmontáže a šířky nápravy. Dále se měří rychlost, počet náprav, délka vozidla, rozvor a hmotnost na nápravách.

Tento projekt je na Maltě ojedinělý a primárním cílem je seznámit se s vážicími systémy. 4 jízdní pruhy jsou již osazeny smyčkami a senzory, druhý směr se instaluje nyní. Poté bude následovat oživení a kalibrace. Vzhledem k současné pandemické situaci jsou naši vývojáři nuceni pracovat s Maltou vzdáleně.

Systém vážení vozidel za jízdy ve městě Marsa, Malta