Vážení za jízdy

Pilotní projekt v Benátkách

  • Systém CrossWIM statistika v rámci pilotního projektu
  • Orientační měření s přesností 7 - 10%
  • Detekce přetížených vozidel u přístavu

Systém CrossWIM nainstalovaný u mezinárodního přístavu poblíž Benátek je určen pro sledování provozu nákladních vozidel během příjezdů a výjezdů z přístavu. Systém WIM se používá výhradně pro statistické účely.

Pilotní projekt v Benátkách