Instalace senzorů pro vážení vozidel za jízdy

V květnu proběhla další z našich instalací systému vážení vozidel za jízdy. Tentokrát se instalovalo v bulharském městě Plovdiv, druhém největším městu Bulharska, které stojí na břehu řeky Maritsa v historické oblasti Thrákie.

Instalace senzorů pro vážení vozidel za jízdy

Ve spolupráci s místní univerzitou, kterou navštěvuje více než 13 000 studentů, patřící mezi šest univerzit ve městě, se testují různé typy senzorů a zaznamenává se jejich spolehlivost a přesnost. Projekt zahrnuje také vzájemné porovnávání různých typů kamer pro čtení registračních značek vozidel od různých dodavatelů.

Hlavní předností systému vysokorychlostního vážení za jízdy jsou získaná data o vozidle, změřené rozměry vozidla, tzn. výška, šířka a délka, informace o možné dvojmontáži a měření rychlosti vozidla. Samozřejmostí je webová aplikace pro integraci dat a databáze SQL.

Instalace je považována za poměrně náročnou, kde je obsaženo a nainstalováno plných šest pruhů různých senzorů a různých technologií. Tuto akci realizujeme s partnerskou firmou Kontrax.