Řízení dopravy

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

  • Modulární systém pro centrální dopravní dispečinky, regionální dopravní dispečinky, městská dopravní centra nebo regionální dispečinky pro správu komunikací
  • Upravení signalizací na 34 křižovatkách a 4 přechodech
  • Zajištění preference MHD a složek IZS

Ve všech definovaných lokalitách projektu, tj. 34 křižovatkách a 4 přechodů pro chodce je provedena kompletní obměna infrastruktury a technologie SSZ včetně samotného řadiče, návěstidel, nosných konstrukcí, kabeláže, tlačítek, detekce včetně potřebných stavebních úprav křižovatek, kdy jsou doplněny cyklistické přejezdy na požadovaných lokalitách.

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové