Strategické vítězství firem CROSS holding, a.s. a Verdo Teknik A / S

Dlouholeté zkušenosti z celého světa, spolehlivost, kvalita, vlastní vývojové středisko. Toto a mnoho dalšího přispělo k vítězství ve výběrovém řízení na realizaci centrálního monitorovacího a kontrolního systému pro páté největší dánské město Esbjerg. Projektům v oblasti ITS a chytrých měst se věnujeme už od roku 1994.

Strategické vítězství firem CROSS holding, a.s. a Verdo Teknik A / S

Systémy řízení dopravy umíme přizpůsobit potřebám každého města. Díky chytrým křižovatkám se průjezd městem stává daleko plynulejší. Vždy jsme usilovali o to být v popředí vývoje a implementace inovativních technologií. Poskytujeme prvotřídní služby, technologie a produkty našim partnerům, zákazníkům a municipalitám. Zlepšujeme podmínky pro silniční dopravu pomocí nejnovějších technologií. Prioritu vidíme v bezpečnosti a plynulé dopravě ve městech i na silnicích.

Na vítězství v tendru jsme patřičně pyšní. Jedná se o vůbec první ITS realizaci tohoto druhu v Dánsku. Řízení dopravy, to je kompletní systém pro inteligentní řízení provozu ve městě. Zahrnuje řadiče světelné signalizace, software pro nastavení i správu a také řídicí ústřednu pro monitoring dopravy a adaptivní řízení provozu. V tomto projektu dopravní ústředna kombinuje připojení OCIT protokolu a zařízení jiných než OCIT v jediném rozhraní. Skutečně chytrý přístup!

Společný partnerský projekt zahrnuje dodání monitorovací a řídicí softwarové platformy (LISA+) s možností několika řídicích funkcí. Všechny funkce poskytované LISA+ jsou implementovány v řadiči a dopravní inženýr jimi může disponovat. Řadiče světelné signalizace CROSS komunikují a sdílejí informace s okolní infrastrukturou pro ještě plynulejší a bezpečnější dopravu.

Systémy CROSS v Esbjergu umožní preferenci veřejné dopravy na řízených světelných křižovatkách. Data jsou přenášena mezi vozidly MHD a řadičem světelné signalizace, což umožňuje okamžitou reakci systému na přítomnost takového vozidla, např. prodloužit zelenou pro jeho plynulý průjezd.

Dalším pilířem dánské instalace je zprovoznění parkovacího navigačního systému. Chytré navigační systémy s pomocí využití proměnných naváděcích cedulí pomohou ke snadné orientaci na parkovištích i v parkovacích domech.

Projekt integruje zařízení jako např. sčítače dopravy, sčítače cyklistů, měření rychlosti a také řídí přístup do pěších, či obytných zón pomocí výsuvných sloupků (bollards).

Díky projektu v Esbjergu pomůžeme udělat další město chytrým městem. Aby průjezd městem byl rychlejší, aby se dobře parkovalo, aby bylo možné efektivně řídit dopravu. Protože fungující mobilita ve městě je základem komfortního a příjemného místa pro spokojený život.