Silniční meteorologie

Systém silniční meteorologie v Moldavsku

  • Pilotní projekt silniční meteorologie v Moldavsku
  • 2 meteorologické stanice
  • Kvalitní a efektivní údržba

CROSS Zlín dodal v roce 2019 Správě silnic Moldavska 2 silniční meteorologické stanice. Byly instalovány na silnici R3 v úseku Kišiněv - Hincesti a na silnici R6 v úseku Kišiněv – Orhei a připojeny do systému METIS. Došlo také k předání zkušeností a proškolení pracovníků Správy silnic Moldavska. Díky tomuto pilotnímu projektu silniční meteorologie se zkvalitnila a zefektivnila údržba a zlepšilo cestování na daných úsecích, zejména v zimním období. Projekt byl spolufinancován z Rozvojového fondu OSN (UNDP) v rámci programu Czech-UNDP Partnership for Sustainable Development Goals.
 

Systém silniční meteorologie v Moldavsku