Řízení dopravy

Smart City Olomouc

  • Dopravní řídící ústředna
  • Napojení 42 světelných křižovatek
  • Otevřená Smart City platforma Invipo
  • Preference MHD a IZS

Dopravní ústředna přináší městu moderní a propracované řešení pro inteligentní řízení dopravy, na které je napojeno 42 stávajících světelných křižovatek a které do budoucna umožňuje připojit další dle potřeb města. Tyto světelné křižovatky jsou nyní z dopravní ústředny pomocí nejnovějších technologií nejen monitorovány, ale také řízeny, což umožňuje koordinovat provoz ve městě na základě aktuální dopravní situace včetně úpravy signálních plánů na semaforech dle aktuálních či mimořádných událostí. Díky tomuto systému je nyní možno na koordinovaných úsecích nastavit např. tak zvanou zelenou vlnu nebo umožnit preferenci hromadné dopravy a vozidel ISZ. 

Smart City Olomouc