Řízení dopravy

Řízení dopravy s preferencí MHD v Žilině

  • Řadiče a detekce na křižovatkách
  • Preference MHD
  • Implementace dopravní ústředny

Základ systému tvoří nové řadiče na 9 křižovatkách a 84 palubních jednotek, které jsou umístěny ve vozidlech MHD. Tyto jednotky s řadiči obousměrně bezdrátově komunikují a pokud se vozidlo MHD přiblíží ke křižovatce, systém buď prodlouží interval zelené, nebo naopak řidiči vyšle signál, že může počkat v zastávce, aby zbytečně nestál na červenou. Křižovatky byly zároveň doplněny kamerami, díky kterým mohou mít dispečeři přehled o celé situaci v reálném čase.

Řízení dopravy s preferencí MHD v Žilině