Případová studie - V2X v Brně

Jaké to je, když spolu umí auta komunikovat? Jak tato data využívají chytré semafory a jak na jejich základě zjednodušují průjezd městem nebo omezují čekání v kolonách? Jak fungují moderní systémy v dopravě? Na tyto otázky odpovídá projekt C-ROADS. Technologie pro jeho nejnovější realizaci v Brně jsme dodávali právě my.

Případová studie - V2X v Brně

Systém, kdy spolu auta na silnicích komunikují a jejich data dále využívají semafory a jiné jednotky dopravy, nazýváme kooperativními technologiemi. Jak fungují? Díky datům z provozu na silnicích, z chytrých semaforů a komunikačních systémů vozidel je možné řídit dopravu tak, aby městskými ulicemi mohla snadno projíždět vozidla IZS, aby měla hromadná doprava přednost na křižovatkách nebo aby nedocházelo k ucpávání silnic a křižovatek. Systém ale navíc dokáže upozornit řidiče na auta, která projíždí na červenou, dostala smyk na uklouzané silnici nebo stojí na dálnici v koloně. Upozornění řidiči přijde přímo do palubní jednotky, a to v dostatečné vzdálenosti před danou událostí.

Chytrá auta už existují, zatím jsme je nedokázali využít

Stále větší množství aut vybavených kooperativními technologiemi nutí k zamyšlení, jak tato data využít při zlepšení dopravy ve městech, na silnicích a dálnicích. Projekt C-ROADS je v celoevropském měřítku v implementační fázi a Česká republika je dnes nejdále právě i díky Cross Zlín. Spolupracovali jsme hned na dvou projektech - DT1 a DT2, oba se vážou k Brněnské lokalitě, v prvním případě na dálnici a ve druhém přímo ve městě.

„Oba projekty DT1 a DT2 spojuje stejná technologie. Oba jsou však rozdílné vzhledem k užití jednotlivých systémů a postupů, které jsou z logiky věci jiné na dálnici a jiné ve městě. Pokud vím, není dnes místo v Evropě, kde je tato technologie využita v takovém měřítku jako právě v Brně,“ říká vedoucí oddělení realizace Ivo Gajdošík a dodává: „Funkční předané systémy však napovídají, že jsme na budoucnost dobře připraveni.“

Kromě špičkových technologií projekt vyžaduje také hluboké propojení správců místních komunikací. Brněnský projekt je unikátní kooperací mezi Brněnskými komunikacemi, Dopravním podnikem města Brna, IZS Jihomoravského kraje a ŘSD ČR. Všechna data, se kterými pracují kooperativní systémy, se sdružují v centrálních systémech, ať už technickém dispečinku Brněnských komunikací, nebo ŘSD. Ty jsou navíc vzájemně propojeny pro předávání informací. Dispečeři tak mají skvělý přehled o aktuálním stavu silnic a dálnic v Brně, o situaci v brněnských tunelech i o světelné signalizaci v celém městě.

Data sbírají systémy na křižovatkách i ve vozidlech

Přímo ve městě data sbírají jednotky Road Side Unite (RSU), které jsou umístěný na vybraných křižovatkách hlavního brněnského okruhu. Situaci monitorují také na dálnicích v nejbližším okolí Brna. Situaci na cestách monitorují také palubní jednotky On Board Unite (OBU/RVU), které jsme instalovali do vozidel Střediska správy a údržby silnic Brno. Tyto jednotky řidiče včas upozorní na údržbu dálnice, omezení jízdních pruhů nebo jiné situace, které mohou znamenat potenciální nebezpečí.

Oba projekty kooperativních systémů jsou v tuto chvíli především přípravou na velké testování, které se plánuje na příští rok ve spolupráci s automobilkami. Ten v Brně je unikátní právě vzhledem k širokému spektru možností testování. Automobilky již dnes některé modely vybavují kooperativními jednotkami, ale vzhledem k chybějící reálné infrastruktuře pro testování zatím nebyly jednotky SW funkční. To by mělo brněnské testování změnit. Navíc se jedná o další předstupeň pro reálné využití autonomních vozidel.