Případová studie - automatické pokutování v ČR

Díky systému automatického pokutování dochází k zásadnímu zefektivnění ochrany silnic před jejich poškozením přetíženými vozidly, což razantně zvyšuje jejich životnost a vede k výrazným úsporám při jejich opravách.

V roce 2011 společnost CROSS Zlín jako první v České republice a EU instalovala certifikovaný systém vysokorychlostního vážení silničních vozidel pro přímé pokutování. Systém je vybaven jednotkou CrossWIM, která je certifikovaným stanoveným měřidlem pro automatické vážení vozidel za jízdy s přesností ±5 % na celkovou hmotnost vozidla a ±11 % na jednotlivou nápravu.