Řízení dopravy

Preference dopravy v Ulmu

  • Napojení na dopravně řídicí centrálu prostřednictvím OCIT 2.0
  • Řadiče CROSS RS 4
  • Plná lokalizace a adaptace

Dodávka, instalace a uvedení do provozu řadičů světelné signalizace CROSS RS 4 vybavené systémem preference veřejné dopravy a připojené přes OCIT 2.0 k řídicímu centru městské dopravy v Ulmu. 

Preference dopravy v Ulmu