Vážení za jízdy

Předselekce přetížených vozidel v Ugandě

  • Vážení za jízdy pro předselekci
  • 3 vysokorychlostní systémy
  • Senzory a zařízení pro komplexní vážení a měření za jízdy

Správa silnic v Ugandě spadá pod Uganda National Roads Authority, která dohlíží na modernizaci místní dopravy. CROSS dodává 3 vysokorychlostní systémy WIM, díky kterým lze snadno a s vysokou přesností zachytit přetížená vozidla, identifikovat je na základě registrační značky a odklonit na stanoviště kontrolních vah.

Předselekce přetížených vozidel v Ugandě