Parkovací systémy

Nákupní centrum Čepkov, Zlín

  • Parkovací systém CrossPark
  • 4x PT, 4x VT
  • Webové rozhraní a vzdálený přístup

Parkovací systém CrossPark se čtyřmi vjezdy a čtyřmi výjezdy doplněný o novou automatickou pokladnu APTM s funkcí „recyklace“ bankovek. Poslední verze řídicího systému CrossPark PS4 s webovým rozhraním a vzdáleným přístupem.
 

Nákupní centrum Čepkov, Zlín