Silniční meteorologie

METIS pro Švédsko

  • Napojení 100 silničních meteostanic
  • Integrace dispečerského předpovědního modelu
  • Integrace výstupů z meteorologických radarů

V rámci pilotního projektu jsme Švédsku představili moderní silniční meteorologický informační systém METIS. Připojili jsme 100 silničních meteostanic a zobrazili jejich data přehledně na mapě a v tabulkách a grafech. Součástí projektu byla i integrace výstupů tamního dispečerského předpovědního modelu pro dvě vybrané oblasti údržby.

METIS pro Švédsko