Řízení dopravy

Bezpečný přechod Stonava

  • Vyšší bezpečnost chodců
  • 1x certifikovaný řadič SSZ
  • Dodržování předepsané rychlosti
  • Bezbariérové řešení

Předmětem projektu bylo provedení stavebních úprav, které vedly k modernizaci přechodu pro chodce v obci Stonava. V rámci zakázky byl přechod osazen bezpečnostními prvky, jako je například světelné signalizační zařízení, barevné zvýraznění dopravních značek a zpomalovací radary.

Bezpečný přechod Stonava