Dynamické vážení pro přímé pokutování

CrossWIM pro přímé pokutování pomáhá stejně jako ostatní systémy vážit a měřit vozidla i ve vysoké rychlosti. Výhodou je, že se jedná o certifikovaný systém poskytující důkazy pro přestupkové řízení a vytváří automaticky dokumentaci k přímému pokutování. 

 • Přesnost ±5%
 • Klasifikace vozidel 
 • Vážení s přesností typicky ±5%
 • Měření rychlosti, počtu náprav, délky vozidla, rozvoru a hmotností na nápravy
 • Rozšířená klasifikace vozidel EN 8 + 1, EUR 13, COST 323
 • Dvě indukční smyčky na jízdní pruh
 • Dvě nebo tři řady vážicích senzorů na jízdní pruh
 • Šikmá řada Piezo senzorů pro přesnější klasifikaci vozidel

CROSSWIM SOFTWARE

Aplikace pro přímé pokutování

Díky webové aplikaci můžete snadno v reálném čase získávat přesná data o projíždějících vozidlech a vyhodnocovat jejich případné přestupky. Informace o přestupcích pak můžete ve formě důkazního materiálu předávat systémům třetích stran pro následnou penalizaci.

Specifikace

 • Identifikace vozidel překračující povolené hodnoty
 • Uživatelsky definovatelná pravidla pro přestupky
 • Vizuální a zvuková signalizace přestupku
 • Generování digitálně podepsaného přestupkového dokumentu s obrazovým záznamem
 • Předávání dat do systémů procesujících přestupky
 • Modul pro certifikaci systému lokální metrologickou autoritou
 • Stastistický pohled na dopravní proud
 • Možnost vyhledání vozidel podle různých parametrů
 • Přehledné webové rozhraní umožňující kompletní správu a monitoring zařízení
 • API pro integraci dat
Ozvěte se nám

Řídicí jednotka CROSSWIM

HARDWARE PRO SBĚR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT

Tato technologie byla vyvinuta s důrazem na přesnost, spolehlivost a jednoduchost. Je vhodná pro instalaci v jednom jízdním pruhu, tak pro silnice víceproudé s hustým provozem.

Specifikace

 • Otevřený systém pro různé WIM senzory
 • Kompatibilní s komponenty třetích stran
 • Lze plně adaptovat na konkrétní podmínky a dopravní situaci
 • Možnost definice vlastních kategorií podle konkrétních potřeb a požadavků
 • Vážení až ve 12 pruzích
Ozvěte se nám

Typické příslušenství pro CROSSWIM

SENZORY, INFORMAČNÍ TABULE, KAMERY A DALŠÍ DOPLŇKY

Rozpoznávání registračních značek, senzory pro měření rozměrů vozidel, proměnné informační tabule a přehledové kamery pro nejpřesnější data. 

Příslušenství

 • Rozpoznávání registračních značek: v reálném čase rozpozná registrační značku. 
 • Senzory pro měření rozměrů vozidel: 3D měření výšky, šířky a délky vozidla. Senzor lze využít i pro přesnější měření rychlosti a klasifikaci vozidel. 
 • Proměnné informační tabule: proměnné tabule mohou zobrazit značku vozidla spolu s údaji o rychlosti nebo přetížení a případně odklonit  přetížená vozidla. 
 • Přehledové kamery: přehledové kamery zachycují fotky nebo live-stream video.
Ozvěte se nám