Parkovací systémy

Smart Zlín

  • Obměna 26 parkomatů
  • Osazení 12 VMS cedulí
  • Modernizace 5 hlavních parkovišť

Na doznívající obměnu 26 parkomatů, na kterých se dá platit kartou po zadání RZ vozidel, navázala kompletní obnova závorových systémů, kdy konečně z ulic Zlína zmizely nevzhledné, polorozpadlé parkovací budky a nahradil je moderní a plně automatický parkovací systém. Obměnou prošlo 5 hlavních parkovišť – Velké Kino, Nad Tržnicí, Bartošova, Městské divadlo a Gahurova. Ve stejném období bylo zrealizováno i parkoviště Březnická, ale to proběhlo v rámci samostatného projektu.

Součástí projektu SMART Zlín bylo také osazení 12 VMS tabulí – na 8 místech proběhla výměna starých navigačních tabulí za nové a další 4 tabule byly umístěny na nová místa v centru města a slouží mj. jako navigace na parkoviště. Celý systém je pokrytý přehledovými kamerami a nonstop monitorován dispečinkem Technických služeb Zlín, který dokáže prostřednictvím interkomů poskytnout zákazníkům rychlou pomoc v případě nesnází na parkovišti.

Smart Zlín