Parkovací systémy

Parkovací systémy v Tanzánii

  • Kompletní osazení naší technikou
  • Přizpůsobení pro lokální RZ
  • Vzdálená podpora systému

Parkovací systém obsahuje příjezdové/výjezdové závory a terminály, dvě kamery pro snímání a rozpoznávání RZ, a platebního automatu. Jelikož se jedná o velmi vzdálenou destinaci s časovým posunem, tak jsme pomocí elektronické komunikace naváděli instalační techniky, jak správně nasměrovat kamery pro co nejpřesnější snímání RZ. Tanzánské RZ nemají standardní barvu a rozměry, proto musel být vzdáleně proveden update systému, kdy se naši kolegové z technické podpory připojili do jejich systému a provedli nastavení/update. Vše muselo být pečlivě plánováno a připraveno, jelikož systém musel být v předen stanovený čas přístupný.

Parkovací systémy v Tanzánii