Detekce dopravy

Dopravní data pro dálnice a silnice 1. třídy

  • Kompletní statistika provozu
  • 200 jednotek CrossCount
  • LPR kamery pro dojezdové časy a směrový průzkum
  • Průměrné rychlosti jízdy vozidel
  • Klasifikace vozidel v národním standardu 6+1

Na dálnicích a silnicích 1. třídy využívá Bulharsko naše zařízení CrossCount. Díky těmto 200 jednotkám bulharská správa silnic získává kompletní statistiku provozu (úplná klasifikace vozidel, sledování dopravního toku a doby jízdy pomocí kamer LPR).

Dopravní data pro dálnice a silnice 1. třídy