Pomůžeme vám chránit centra měst před hustou dopravou

Památkové zóny, rezidenční čtvrti, školy… všude tam, kde je potřeba zamezit vjezdu nepovolených vozidel, funguje systém CROSS Avis. 
 • Vjezd na časově ohraničenou dobu
 • Volba typu dopravy v dané zóně
 • Live-stream z místa instalace
 • Povolení vjezdu na základě RZ (např. pro MHD, vozidla IZS, rezidenty)
 • Vjezd na časově ohraničenou dobu
 • Volba typu dopravy v dané zóně (např. jen osobní)
 • Monitoring daných lokalit v reálném čase
 • Příprava podkladů pro přestupky
 • Live-stream z místa instalace

Software Avis

Aplikace pro detekci přestupků 

CROSS Avis je systém, který používá k detekci kameru s integrovaným systémem pro rozpoznání RZ. Každý  jednotlivý záznam obsahuje:

 • RZ vozidla
 • Časové razítko události
 • Informace o přesné lokaci
 • Protokol o přestupku
 • Detailní fotodokumentaci události
Ozvěte se nám