Verkehrskontrolle

Adaptive Steuerung in der Stadt St. Petersburg

  • eDaptiva Verkehrsmanagementzentrum
  • 47 Ampelsteuerungen CROSS RS 4 und CROSS RS 4S
  • Vollständig lokalisierte Installation, angepasst an die gegebenen Bedingungen

Umíme chytře řešit dopravu i ve velkoměstech, která mají 5 milionů obyvatel. A to díky moderním technologiím a nástrojům, jakými jsou naše řadiče CROSS RS 4 a CROSS RS 4S pro řízení světelně signalizace a eDaptiva pro centrální řízení.

Adaptive Steuerung in der Stadt St. Petersburg