Veri Toplama

Otoyollar ve ana yollar için trafik verileri

  • Tam trafik istatistikleri
  • 200 CrossCount birimi
  • Seyahat süreleri ve istatikler için LPR kameralar

Bulgaristan, otoyollarda ve ana yollarda CrossCount ekipmanı uyguladı. Takılan 200 ünite, trafik hakkında kapsamlı istatistikler elde ediyor, araçları sınıflandırıyor ve Bulgar karayolu otoritesi için LPR kameralarla trafik akışını ve yolculuk sürelerini izliyor.

Otoyollar ve ana yollar için trafik verileri