Muskat Akıllı Şehir projesi – Umman trafiği akıllı hale geliyor

Ülkenin ekstrem iklimi, yüksek yaşam standardı ve kentsel ulaşım sistemleri arasındaki eksiksiz bağlantı ihtiyacı, 2012'de başlayan ve Umman'ın Maskat kentinde başlatılan projeyi yönlendiren temel kavramları oluşturuyor. Bu yıl, Incinity şirketi ile birlikte CROSS, Muscat'ı Invipo platformuna bağlı "akıllı şehirler" arasına dahil edecek şekilde genişletti.

Muskat Akıllı Şehir projesi – Umman trafiği akıllı hale geliyor

İlk olarak 2012'de Umman'da bir kavşak kontrol cihazı kurduk ve o zamandan bu yana, özellikle Muscat ve Sohar bölgelerinde akıllı trafik yönetimi için 75 cihaz daha eklendi. Karşılaşılan en büyük zorluklar, aşırı iklim koşulları ve üçüncü parti sistemlere bağlantı için ekipmanı tamamen yerelleştirmek ve uyarlamaktı. Sonuç, sürekli genişlettiğimiz kavşaklar için işlevsel bir yönetim sistemidir.

Umman'da akıllı şehirler için potansiyel çok yüksek ve yerinde akıllı trafik yönetimi düzeyini geliştirme arzusu var, böylece halk için yaşam kalitesini yükseltiliyor, kaynakların tüketimini azaltılıyor ve şehirleri yaşamak için daha iyi bir yer haline getiriliyor. 2020, Umman şehrinin Invipo platformunun kapsamına girdiği yıl olacak. Bu sistem, tüm duruma genel bir bakış sağlar ve kapsamlı bir değerlendirme için tüm verileri merkezileştirerek böylesine akıllı bir şehirde trafiğin diğer yönleriyle birlikte etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.

CROSS'un da katıldığı Muskat Akıllı Şehir projesi, önümüzdeki 4 yıl içinde şehirdeki trafiği basitleştirmeyi, şehirde akıllı cihazları uygulamayı ve veri sistemine trafik sensörleri ve dedektörleri dahil etmeyi hedefliyor. Sonuç olarak yetkililer, yollardaki durumlar ve trafik sıkışıklıkları hakkında, şehrin bir ucundan diğer ucuna seyahat etmek için geçen süre ve ulaşımı kolaylaştırmak için kullanılmayan herhangi bir potansiyelin olduğu durumlarda ellerinde son derece doğru verilere sahip olacaktır.

Muskat, Invipo Smart City platformuna bağlanan ilk Umman şehri olacak. Bu, ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirliği sağlamak ve şehirlerindeki yaşam kalitesini iyileştirmek için akıllı şehirleri, en son teknolojileri ve verileri kullanan bir ülkenin teknik olarak ilerlemesine yönelik bir adımı temsil ediyor.