Parkovací systémy v Tanzánii

Další z našich světových instalací se nachází až ve vzdálené Tanzánii. Konkrétně se jedná o parkovací systém zapojený a instalovaný v lokalitě letiště Arusha Airport, které v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí zahrnující renovaci odbavovací plochy a budov terminálu.

Parkovací systémy v Tanzánii

Parkovací systém obsahuje příjezdové/výjezdové závory a terminály, dvě kamery pro snímání a rozpoznávání RZ, a platebního automatu. Jelikož se jedná o velmi vzdálenou destinaci s časovým posunem, tak jsme pomocí elektronické komunikace naváděli instalační techniky, jak správně nasměrovat kamery pro co nejpřesnější snímání RZ. Tanzánské RZ nemají standardní barvu a rozměry, proto musel být vzdáleně proveden update systému, kdy se naši kolegové z technické podpory připojili do jejich systému a provedli nastavení/update. Vše muselo být pečlivě plánováno a připraveno, jelikož systém musel být v předen stanovený čas přístupný.