Navigační systémy v dánském Ribe

Města, která se potýkají s hustou dopravou v centru i v jeho přilehlém okolí, často přemýšlí, jak podpořit cestování městskou hromadnou dopravou, odlehčit parkování v centru města a umožnit snadnější parkování na periferiích.

Navigační systémy v dánském Ribe

Municipalita města Esbjerg, pod kterou spadá i správa nejstaršího dánského historického města Ribe, se rozhodla občanům, ale i turistům usnadnit hledání volných parkovacích míst a implementovat chytrý městský navigační systém s naváděním řidičů na volná parkovací místa na periferiích města.

Součástí dodávky, realizované v letech 2018 – 2019, byla implementace centrálního dohledového systému Invipo pro městské operátory, 78 městských navigačních LED tabulí s informací o počtu volných míst na dané lokalitě a detekční technologie pro počítání obsazenosti parkoviště na 16 lokalitách kombinující smyčkové detektory, bezdrátové magnetické sensory a kamerovou detekci.

Součástí dodaného řešení byly i komunikační prvky umožňující LTE komunikaci zařízení s centrálním dohledovým systémem. Tyto prvky byly instalovány na každé lokalitě a v každé navigační LED ceduli.