Doplnění PDZ meteo pro silniční meteostanice ve Zlínském kraji

Proměnné dopravní značky, neboli PDZ jsou moderní zařízení pro usměrňování a řízení dopravy na pozemních komunikacích i v tunelech a informování řidičů v reálném čase. Mohou být s jedním nebo více symboly tvořenými ze světelných bodů LED umístěných na kontrastním pozadí.

Doplnění PDZ meteo pro silniční meteostanice ve Zlínském kraji

Další použití této technologie je pro "Zařízení pro provozní informace ZPI" zobrazující zprávy pro účastníky provozu. Hlavní výhody jsou jednoduchá a rychlá změna symbolů, značné zvýraznění dopravní značky a nízká spotřeba.

Ve Zlínském kraji bylo doplněno ke čtyřem stávajícím silničním meteostanicím po dvou proměnných značkách. Jedná se o lokality Pozděchov a Prlov na I/49, Komňa a Starý Hrozenkov na I/50, Jasenná a Liptál na I/69 a dvě lokality u obce Horní Bečva na I/35.  Všechny PDZ meteo jsou napojeny do nadřazených systémů pomocí 4G modemů. Instalace proměnných značek přispěla k vyšší informovanosti řidičů a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.