Detekce přestupků

Přestupkový systém Avis v Budějovicích

  • Přestupkový systém pro kontrolu průjezdů vozidel
  • Automaticky přečte RZ projíždějícího vozidla
  • Monitoruje okolí sledované zóny pomocí přehledové kamery

Systém pro detekci nedovoleného průjezdu AVIS je naším produktem pro jednoduché a efektivní sledování vozidel projíždějících v nedovolených a zakázaných zónách, případně v zónách s omezenou dobou stání či parkování nebo samotného průjezdu.

Přestupkový systém Avis v Budějovicích